Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp har specialiseret sig i midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød . 

Dansk Folkehjælp har specialiseret sig i midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød .  Vores genhusningskoncept tager udgangpunkt i uddannelse af lokal arbejdskraft, så der kommer gang i beskæftigelsen hurtigt efter katatstrofen. Vi anvender lokale byggematerialer, hvilket bidrager til den lokale økonomi. Og samtidig bidrager vi til løsning af vand og sanitetsopgaver.

Vores hovedindsats ligger derfor i genopbygningen, der kommer efter den mest akutte nødhjælpsindsats, men vi er også i stand til at distribuere fødevarer og levere anden hurtig hjælp.

Dansk Folkehjælp bidrager også til den langsigtede udvikling i fattige lande. Vi har specialiseret os i træning og uddannelse af lokalbefolkningen i U-landene i bestræbelserne på, at udvikle deres vand og sanitetsforhold, og dermed forbredre deres sundhedstilstand. Vi arbejder med kapacitetsopbygning i U-landene, således at civilsamfundets fattige og udsatte grupper forstår deres rettigheder, og bliver stærkere ved at stå samme.

Vi bygger skoler og retsbygninger i i Afghanistan, for at sikre unge et fundament for fremtiden og sikre at retssamfundet kan fungere i et land, som gennem mange år har været præget af uro.

Please Login to see contact info